Szkoła Rodzenia Picolino ul.Twardowskiego 42/7 30-312 Kraków

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

(1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Karolina Bzowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Karolina Bzowska Picolino, zarejestrowaną pod numerem NIP: 6792947585, REGON: 122448565, adres do doręczeń: ul. Władysława Mitkowskiego 4/90, 30-337 Kraków ,

(2) Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług oraz w celu prowadzenia ewidencji korespondencji elektronicznej. Podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz, odnośnie ewidencji korespondencji elektronicznej, uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

(3) Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w tym: firmy informatyczne i programistyczne, firmy księgowe i prawne) oraz organy publiczne w przypadkach określonych przepisami prawa.

(4) Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizacji umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.

(5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy oraz po jej zakończeniu, przy czym nie dłużej niż 10 lat od dnia zakończenia współpracy.

 (6) Państwa dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

(7) Administrator nie podejmuje decyzji, które opierałyby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych, w tym profilowaniu 

(8) Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@picolino.pl .