Szkoła Rodzenia Picolino ul.Twardowskiego 42/7 30-312 Kraków

Co robić, gdy obserwujemy w zachowaniu dziecka niepokojące symptomy?

W sytuacji, gdy np. lekarz stwierdzi nieprawidłowość w rozwoju naszego dziecka lub sami zauważymy coś, co nas niepokoi, często nie wiemy, gdzie się kierować. W tym tekście chciałabym doradzić, w jakich instytucjach warto wtedy szukać pomocy.

Często, zaraz po lekarzu pediatrii, pierwszym specjalistą, do którego kierują się zaniepokojeni rodzice, jest psycholog. To dobry kierunek – w zależności od tego, czego dotyczy zgłoszenie, nie zawsze w gabinecie psychologicznym znajdziemy rozwiązanie problemu. Natomiast zostanie w nim zostać przeprowadzona ogólna ocena rozwoju dziecka, ponadto psycholog może wykluczyć część możliwych przyczyn trudności i, jeśli jest taka potrzeba, pokierować do odpowiednich specjalistów czy placówek.

W przypadku małych dzieci, szukając konsultacji psychologicznej, warto skierować się do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci w ramach NFZ. Do psychologa oraz psychiatry nie jest potrzebne skierowanie. W przypadku dzieci starszych (w wieku przedszkolnym i szkolnym), lepiej udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W ramach NFZ funkcjonują również Poradnie Rehabilitacji, gdzie można udać się na konsultację do fizjoterapeuty oraz Poradnie Logopedyczne, gdzie zostanie udzielona pomoc w przypadku nieprawidłowości w rozwoju mowy. Do obydwu tych instytucji konieczne jest jednak skierowanie od lekarza.

W sytuacji, gdy u naszego dziecka zostanie stwierdzona niepełnosprawność lub istnieje jej ryzyko (np. w przypadku opóźnienia rozwoju psychoruchowego), warto postarać się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku dzieci, zazwyczaj przyznawane jest ono na krótki okres czasu (1-3 lata) i może bardzo pomóc podczas starania się o zajęcia specjalistyczne i wizyty lekarskie, które w tym okresie są bardzo ważne. W zależności od miejsca zamieszkania, o przyznaniu orzeczenia o niepełnosprawności decydują Powiatowe/Miejskie Zespoły Orzekające o Niepełnosprawności.

Nieodpłatne zajęcia specjalistyczne (np. z fizjoterapeutą, logopedą czy psychologiem) mogą być realizowane w ramach orzeczenia o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Zgodnie z aktualnym prawem oświatowym, w ramach tego orzeczenia, dziecko może korzystać z 4-8 godzin takich zajęć miesięcznie w wybranej placówce. Przysługuje ono dzieciom niepełnosprawnym oraz takim, w przypadku których jest podejrzenie, że taka niepełnosprawność może się pojawić, np. urodzonym przedwcześnie czy w zamartwicy, z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego.

Rodzice – jeśli jest taka potrzeba, nie obawiajcie się szukać konsultacji czy wsparcia rozwoju dla swojego dziecka!

Przeczytaj wszystkie artykuły z cyklu: Rozwój poznawczy u dzieci, na co zwrócić uwagę, Rozwój mowy i zdolności społecznych-czyli kiedy dziecko powie”mama”! oraz Rozwój motoryczny u małych dzieci

Gabriela Michalik – psycholog dziecięca, logopeda